AZ ÚR HEGYÉN A GONDVISELÉS ---
     IDÉNYZÁRÓ GONDOLATOK MÁTRABALLÁN - 2007 NOVEMBER 12 -
   Áron halálának bibliai leírása érintett meg különösképpen .
Áronhoz és az ő fiaihoz szólt az Úr Mózes által , az ÁRONI
ÁLDÁSBAN , s ez az Áron nincs többé .   Áron elmegy , de áldása
máig is elkísér , noha Kórénak lázadó csoportja nem hallotta
meg azt ...  " És Mózes levetkezteté Áront az ő ruháiból , és
felöltözteté azokba Eleázárt , az ő fiát .   És meghala Áron
ott a hegynek tetején , Mózes pedig és Eleázár leszálla a
hegyről . "   (IV. Mózes 20/28.)     Felöltöztetetten , nem tudok   
meghalni .   Elmúlásommal a divatra is nemet mondok .   Az egy
biztosan kívül , mindenre nemmel kell felelnem .   Fiam "ÚJ"
ruhát kaphat , de ezúttal nem Anyjától , hanem Apja ruháiba
öltöztetik fel , s milyen lesz az a palást , s egyáltalán
működni fog e ?   Ugyan , még nem találtam meg , s máris adnám
tovább azt a palástot , melyről sejtelmem sincs ...   Út előtt
állok igaz , de autó-balesetben az embereknek "csupán" 0,7
ezreléke hal meg . (A gyászolók számára ez az elhanyagolható
arány lehet a mérhetetlen bánat !  A gyászban a mérhető , s a
mérhetetlen keverednek .)   MÓZES , érdekes mód tudta
mindennek az idejét és a helyét .   Az Úr időben tájékoztat ,
és szól , már ha van kinek .   Az egész gyülekezet láttára
történik minden , s Áron nem tiltakozik .   Útja a Hór
hegyére vezetett , ahová fel kellett menniük .   
     A halálba-vivő út az igazi próbatétel , s nemcsak
az Ároné a tusakodás , hanem a testvéréé-testvéreié , s a
fiáé is .   De ott volt e végső harcban a FIÚ is , noha csak
a későbbiekben adatott KERESZTHALÁLRA !   Ha a FIÚ Veled megy ,
megnyugtat é ?   A hegynek tetejéről , kell nekem is
alászállanom !   Mily jó , hogy még ott lehet Mózes , a
legszelídebb vezér és próféta .   "Még egyszer" gyermekként
öltözteti fel Eleázárt Mózes , Édesapja ruháiba , majd
leszállanak a Hegyről , de itt már csak ők ketten .
     Szavak nélkül lehet csak igazán nagyokat beszélgetni ,
hasonló helyzetben .   Közben magukban ismételgetik az ÁRONI
ÁLDÁST , mellyel Mózes által szólott az Úr , Áronnak és az ő
Fiainak ...     De mi vár a völgyben , vagy Pesten ?   
Gondoljátok végig e történetet , mert egy ehhez hasonló szép
és csodálatos történetnek majd magad is szereplője lehetsz !
               Szeretettel : aPa A pAp(A) ...