- Dávid nem táncolna Saloméval -
     Mindig , a Frigyládát vivők közé keveredem , s , hogy ez pech ,
vagy pediglen kifejezetten
kivételezett szerencsém (?) , ezt magam képtelen vagyok eldönteni . 
Egy dolog azonban bizonyos ,
a Frigyszekrény közelsége megnyugtat , mint ahogyan Obed Edom sem
nyugtalankodott !     
- Itt Pesten , máig is közszájon forog egy legenda ,
miszerint a Költőóriás , akiről az Iskolánk nevét kapta , mielőtt
végleg megpihent volna , utolsóként
az hangozhatott el szájából : " A Frigyláda " , s ekkor Ő is végleg
megnyugodhatott .   Ezen szóbeszédet
nem tisztem , hogy megerősítsem , de ha őszinte akarok lenni , úgy
megcáfolni sem tudnám ...
  -   Amikor a Frigyláda Jeruzsálembe érkezik , s ez TÉNY (!) , Dávid
király teljes erejéből tánczol vala az Úr előtt ,  evvel fejezvén ki
örvendezését .   Ez bizonyos , s nem mendemonda !     
- Most , mikor végre közöttetek lehetek , meg kell vallanom , hogy
úgy érzem magam Körötökben, mint Keresztelő Szent János is érezhetné
magát , egy mai-modern divatbemutatón .   Szegény János , csak
álmélkodhatna , mint ezt magam is tenném , teszem és tettem , mint
amikor Anyósomtól nefelejcs-virágtöveket kaptam , hogy mindiglen
emlékezzem Reá .
    - Sohasem felejtem , de máris elfelejtettem , hogy ma a táncról
fogalmaznék meg egy fikciót ,
mit Te akár valóságként is értelmezhetsz , melynek az alapja mégsem
csak a képzeletem lenne ?
    Salome , jó csaj volt .   Belevaló ,  remekül táncolt ,  nem
szenteskedett , s egy egyszerű fiú ,
a János , meg halálosan szerelmes lett belé , mely érzelmébe aztán
belé is halt .   Szegény feje !
     Ne tudd meg azonban azt , hogy mit kínált Salome a tálcán (!) …     
Salome túlélte János szerelmét , de nem érte el , s hiába is kereste
önnön boldogságát ,
melyre a folytatásban , már hiába várakozott ...     Ugyanakkor Janit
, valami-féle Orsolya meg
kifejezetten szerette , igaz kifejezetlenül és egyoldalúan , de mégsem
maradt boldogtalan , mivelhogy Ő a boldogságát másunnan kapta .     
Orsolya , Ő egyszerű és tiszta lény , azaz lány , s már-már
puritán , ki okulárét hordott , de ez csak amolyan védőszemüveg volt ,
hogy eltakarja előle e
Világot , s annak ábrázatát , de a velejáró kívánságokat is .    - Jaj
, hogy ez a János , miért is nem
az Orsiba lett szerelmes (?) , (mint é_) .     Talán még ma is élhetne
János , s Orsolya meg nem
marad pártában ...      Csak sajnálhatom , hogy belevittelek e táncba
, melyből magam is képtelen vagyok kitáncolni . 
Légy kérlek megbocsátással hát , remélve , hogy nem léptem lábaidra ,
tánc-közben ...   
     Iskolatársi Szeretettel : bősze emil miklós , táncfotós .
PS : Külön is ajánlom K J -nek , ki nem = Keresztelő Jánossal . 
Tiszteletemmel : bem - f .